Livsforvandlende år på Kristiansand bibelskole:

Espen Stallemo
Det å få lov til å komme inn i et miljø som tilrettela for å kunne komme ut i den friheten som Gud kaller oss til, har vært nøkkelen for meg.
Espen, tidligere elev
Cecilie Marie Røinås
Skolen er dyktige på å se den enkelte og oppmuntre elevene i de gavene de har fått.
Cecilie, tidligere elev
Line Engesland.
Bibelskolen har vært og forblir et fundament for livet mitt, og det ble et hvilested hvor jeg fikk sitte ved Jesu føtter og lære av Ham.
Line, tidligere elev
Jonas Tangstad.
Jeg har fått ta i bruk de gavene Gud har lagt ned i meg, og vokse i tjenesten Herren har lagt på hjertet mitt.
Jonas, tidligere elev

En bibelskole i hjertet av Kristiansand

Kristiansand Bibelskole (tidligere kjent som «Bibelskolen i Filadelfia» er lokalisert i Sørlandets hovedstad og er tilknyttet menighetsmiljøet i Filadelfia Kristiansand.

Skolen holder til i KRS Live (tidl. Q42) som ligger i sentrum av byen.

Velkommen til et livsforvandlende år med Jesus i sentrum, i et kreativt miljø, som snakker ærlig om livet og om Gud. Vi løfter opp Guds Ord som sannhet og har et sterkt fokus på bønn og tilbedelse, med et ønske om å gi rom for at den Hellige Ånd kan virke i skolehverdagen!

Dette kjennetegner et år på bibelskole hos oss:

To jenter som smiler foran et landskap i solnedgang.
Klassebilde fra Solstrand hvor alle elevene sitter på en stor hoppepute

Personlig relasjon med Jesus

Vårt primære ønske for året er at du skal få en grunnfestet tro på Gud og en trygg relasjon med Jesus.

Gjennom hele skoleåret ønsker vi å legge til rette tid og rytme i skolehverdagen for at du skal få vokse i din personlige relasjon med Jesus og lære å kunne leve nær Ham.

Ekte og ærlig

Vi er de vi er – og kommer alle med våre liv og vår bagasje. Vi tror at frihet erfares ved at fasaden tas bort, og ønsker derfor å skape et miljø som snakker sant og ærlig om livet.

Som stab ønsker vi å være til stede som trygge medvandrere for deg som enkeltelev.

Identitet i Guds ord

Guds Ord lærer oss at vi i troen på Jesus har blitt en ny skapning, og med det fått en ny identitet. Vårt ønske er at du skal utvikle en trygg og sann identitet i Guds Ord, en identitet som frigjør deg til å vokse i kjærlighet til Gud, deg selv og andre.

Solid bibelundervisning, samtalegrupper og personlig bibellesning er viktige byggesteiner i vår skolehverdag. Vårt mål er at du får en trygg identitet i Jesus og et solid fundament for resten av livet.

Bønn og tilbedelse

Vi tror at Gud alltid er verdig vår tilbedelse, og at tid i bønn og lovsang er tid i Guds nærvær, et nærvær som forandrer oss. Derfor har vi et sterkt fokus på bønn og tilbedelse på skolen, og ønsker å gi rom for at Den Hellige Ånd kan tale og virke i skolehverdagen.

Hver onsdag morgen arrangerer bibelskolen et åpent bønn- og lovsangsmøte, og fredag avslutter vi skoleuka i Kapellet med bønn og tilbedelse for oss som skole.

Gi det videre

Gud kaller oss til tjeneste ved å gi videre det vi har fått. Vi tror vi er kalt til å tjene Gud i familien, i nabolaget, i menigheten og i samfunnet. Vi ønsker at du skal få oppdage og utvikle dine nådegaver, og utruste deg til å tjene Gud med hele ditt liv.

Gjennom kreativ og tilrettelagt praksis, spennende menighetsbesøk og livsforvandlende utenlandsturer vil du få oppleve ulike sider ved det å gi evangeliet videre i både ord og handling.

Bibelskole + menighet

Skolen ønsker å være en ressurs for menigheter i Norge ved å være et kraftsenter i Kristiansand for disippelgjøring, samfunnsengasjement, evangelisering og misjon.
Skolen legger fokus på at du som elev er tilkoblet et menighetsfelleskap i løpet av skoleåret og du vil få praksis muligheter til å være med å tjene i din lokale menighet.  

Bibelskolen er tilknyttet menighetsmiljøet i Filadelfia Kristiansand og kommer du som tilflytter til byen er du velkommen til å koble deg på.

Lovsangere på scenen i Filadelfia Kristiansand.
Daniel Steinsland

Ta en prat med rektor Daniel Steinsland

Har du spørsmål eller ønsker du en prat for å finne ut om bibelskole er noe for deg? Vår rektor, Daniel Steinsland, slår gjerne av en prat med deg ☺